DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH
DỊCH VỤ BẢO VỆ TÒA NHÀ- CHUNG CƯ - CAO ỐC
DỊCH VỤ BẢO VỆ NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP, KHO HÀNG, KHU CÔNG NGHIỆP
DỊCH VỤ BẢO VỆ BỆNH VIỆN - TRƯỜNG HỌC
DỊCH VỤ BẢO VỆ SIÊU THỊ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG - ÁP TẢI
DỊCH VỤ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ LƯƠNG CAO
DỊCH VỤ BẢO VỆ SỰ KIỆN - SHOW CA NHẠC - YẾU NHÂN

Dựa trên tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất và con người, Chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.